การเข้าร่วมอบรม / แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TUSAC)

68662764_676726409499411_695977746129066
68662764_676726409499411_695977746129066

press to zoom
68651300_676726436166075_420266197629324
68651300_676726436166075_420266197629324

press to zoom
68538249_676726309499421_293225555401952
68538249_676726309499421_293225555401952

press to zoom
68662764_676726409499411_695977746129066
68662764_676726409499411_695977746129066

press to zoom

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ในการเข้าร่วมตอบปัญหาสังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TUSAC)

โดยการดูแลของอาจารย์ณัฐพล สัจกุล

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

78296774_750260458812672_637186852519936
78296774_750260458812672_637186852519936

press to zoom
75640794_750260268812691_494987976631333
75640794_750260268812691_494987976631333

press to zoom
76903806_750260432146008_525199821986437
76903806_750260432146008_525199821986437

press to zoom
78296774_750260458812672_637186852519936
78296774_750260458812672_637186852519936

press to zoom

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้

การแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2

74579802_738253046680080_713173741626772
74579802_738253046680080_713173741626772

press to zoom
75241044_738253023346749_775171074853489
75241044_738253023346749_775171074853489

press to zoom
75233701_737456640093054_404312579833541
75233701_737456640093054_404312579833541

press to zoom
74579802_738253046680080_713173741626772
74579802_738253046680080_713173741626772

press to zoom

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนระดับ ม.ต้นและม.ปลาย เข้าร่วมตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ บรรยากาศคึกคักเช่นเคยทั้งม.ต้นและม.ปลาย